Тэсрэх материалын тээвэрлэлтийг Бласт Автомотив ХХК хариуцан гүйцэтгэдэг.


Нэг удаагийн ачилтаар 900 тонн хүртэлх ачаа тээвэрлэх хүчин чадалтай.
Аюултай ачаа тээвэрлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий зориулалтын автомашинуудтай.
Бүх машин GPS, сансарын холбоогоор тоноглогдсон
Цагдаагийн хамгаалалт дор, тэсрэх материалтай харьцах эрх бүхий мэргэшсэн туршлагатай жолооч нар батлагдсан замын чиглэлийн дагуу найдвартай түргэн шуурхай хүргэж өгч үйлчилнэ.


www.blastautomotive.mn

 fa