Бласт ХХК нь тэсрэх материалыг “Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хууль” болон “Тэсэлгээний аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм” -ийн шаардлагыг бүрэн хангасан 24 цагийн харуул хамгаалалт,  камерын хяналтын системээр бүрэн тоноглогдсон зориулалтын агуулахад хадгалж хэрэглэгчдэд хүргэдэг. fa