Бид олон улсын чанарын шаардлага хангасан, манай орны эрс тэс уур амьсгал, тухайн ордын уул геологийн нөхцөлд  тохирсон тэсэлгээний хэрэгслийг импортлон, тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжүүдэд тогтмол худалдаалж байна. Тэсрэх хэрэгслийг гол төлөв хөрш зэргэлдээ ОХУ болон БНХАУ-ын  тэсэлгээний салбарын нэр хүндтэй фирмүүдээс бүтээгдэхүүнийг импортолж хэрэглэгчдэд хүргэдэг.

 

                  Бялт тэслүүр                        Гал дамжуулах шижим                             Өдөөгч                                            Хором удаашруулагч

 

                Цахилгаан тэслүүр                        Цочир дамжуулах шижим                    Гадаргын холбогч                            Цахилгаан бус тэслүүрfa