Бласт ХХК-ын туршлагатай мэргэшсэн баг хамт олон хэрэглэгчийн хүсэлтээр стандарт шаардлагад нийцсэн орчин үеийн тэсрэх бодисын үйлдвэр, байнгын ба түр агуулахын зураг төслийг боловсруулан зөвөлгөө өгч, түргэн шуурхай барьж байгуулж байна.fa